Wie we zijn

Vanessa Desmet

2023 09 29 DSD DSD full jpg 0114

Expertises

Vanessa Desmet is sinds 2009 verbonden aan ons kantoor en heeft ondertussen een uitgebreide expertise uitgebouwd in het financieel, bancair en beslag- en executierecht.

Naast bank- en financiële instellingen vertegenwoordigt zij incassomaatschappijen in hun geschillen met klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven) omtrent allerlei kredietovereenkomsten (consumenten- en hypothecaire kredieten, professionele kredieten zoals investeringskredieten, kaskredieten, etc.). Ook particulieren en bedrijven raadplegen haar in die materie.

Zij behandelt daarnaast dossiers in het kader van het beslag- en executierecht (bewarend en uitvoerend (on)roerend beslag).

Ondertussen legt zij zich binnen het kantoor ook toe op (sociale) huurzaken en staat zij onder meer sociale huisvestingsmaatschappijen bij in geschillen over huurachterstand, overlast, gebreken aan de woning, etc.