Expertises

Bancair recht

Reeds jaren doen financiële instellingen een beroep op DSD Advocaten voor geschillen met betrekking tot kredietovereenkomsten: consumenten- en hypothecaire kredieten, professionele kredieten zoals investeringskredieten, kaskredieten, etc.

Wij geven advies met betrekking tot specifieke bankverrichtingen en staan in voor de uitwinning van (bancaire) zekerheden (hypotheken, persoonlijke of zakelijke borgstelling, pand).

In het kader van insolvabiliteitsprocedures (faillissement, collectieve schuldenregeling) zorgen wij voor de aangifte van schuldvordering en de opvolging van de realisatie van het onderpand.

Ook consumenten en professionelen kunnen bij ons terecht bij geschillen met banken en andere financiële instellingen.