Nieuws

De verblijfsregeling in tijden van Corona

Geschreven door: Hélène Decraene

Uw kind is besmet met corona, u bent zelf besmet met corona, de klas van uw kind moet in quarantaine… Geven deze omstandigheden een reden om af te wijken van de verblijfsregeling?

Kinderen maken veel veranderingen mee in deze crisis (thuisonderwijs, geen of amper contact met grootouders, hobby’s die afgelast worden…), waardoor de stabiliteit van de verblijfsregeling en het contact met beide ouders een belangrijke houvast is. Het basisprincipe is dan ook dat de verblijfsregeling altijd moet worden nageleefd, behalve indien de ouders anders overeenkomen of wanneer er sprake is van een noodtoestand.

De eerste situatie spreekt voor zich: u en uw ex-partner komen overeen dat er (even) afgeweken wordt van de verblijfsregeling wegens uitzonderlijke omstandigheden.

Er rijzen echter vragen wanneer er een conflict is tussen ex-partners over de uitvoering van de verblijfsregeling; wanneer is er sprake van een noodtoestand?

Allereerst is het belangrijk te vermelden dat de coronacrisis op zich niet gekwalificeerd kan worden als een noodtoestand die de niet-afgifte van de kinderen rechtvaardigt. Een besmetting van het kind, van één van de ouders of een ander gezinslid kan wel een rechtvaardigingsgrond uitmaken.

Wanneer het kind positief test op Covid-19, maakt dit een rechtvaardigingsgrond uit om de wissel (van verblijf) niet te laten doorgaan. Hetzelfde geldt wanneer de ouder of een ander gezinslid waarbij het kind verbleef positief is getest. Dit moet echter gestaafd worden aan de hand van een medisch attest of een ander bewijs. Hierbij moet rekening gehouden worden met de werkdruk bij de (huis)artsen, en mag verwacht worden dat elk ander bewijs voldoende is (laboresultaat, vermelding in de corona applicatie …).

Wanneer de ouder waarbij het kind zou verblijven positief is getest, dan is dit ook voldoende reden om het kind niet naar de besmette ouder te brengen.

De co-ouder die omwille van een besmettingsrisico het kind niet naar de andere ouder wil brengen of het kind om deze reden niet laat komen, moet dit dus kunnen rechtvaardigen met een medisch attest of een ander bewijs. In de gevallen waar er geen medisch attest of ander bewijs is, moet de verblijfsregeling uitgevoerd worden.

Corona kan dus een reden zijn om af te wijken van de bestaande verblijfsregeling, maar mag zeker niet misbruikt worden. Het niet-naleven van de verblijfsregeling, behoudens uitzonderingen, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties. Het is aangewezen dat ouders zich in deze omstandigheden verzoenend proberen op te stellen en hun verantwoordelijkheid nemen om verdere besmettingen tegen te gaan.

Bij verdere vragen over dit onderwerp kan u steeds ons kantoor contacteren.

Alexas fotos Xru U70v6x CU unsplash

Eerdere publicaties van Hélène Decraene