Nieuws

Bijdrage in de buitengewone kosten van uw kinderen

Geschreven door: An Meyfroot

Bijdrage in buitengewone kosten

Welke bijdrage moet u als ouder betalen in buitengewone kosten, denk aan de aankoop van een laptop, gsm, of het verblijf op kot?

Echtscheidingsakte of vonnis

Het is belangrijk dat u in de eerste plaat uw overeenkomst of vonnis naleest en onderzoekt of de desbetreffende kost vermeld staat in de lijst van buitengewone kosten.

Waar vroeger elke rechter zijn eigen versie van een dergelijke lijst had, werd dit inmiddels geformaliseerd in een wettelijke lijst opgenomen in het KB van 22 april 2019.

Toch kan de lijst er voor u anders uitzien. Immers stelde het Hof van Beroep te Gent een aantal jaar geleden een eigen lijst (genaamd ‘protocol’) op, dat door veel rechters en advocaten wordt gebuikt.

Er zijn drie mogelijkheden:

-      staat de kost niet in de lijst, dan hebt u de volledige vrijheid om deze al dan niet te betalen.

-      Staat de kost wel in de lijst, zonder voorwaarden, dan bent u verplicht uw aandeel in deze kost te betalen

-      Staat de kost in de lijst maar is die gekoppeld aan de voorwaarde van een voorafgaandelijk overleg en akkoord, dan kan u nazien of die voorwaarde voldaan is.

Voorafgaand overleg en akkoord

Het voorafgaandelijk overleg is een vereiste die de partijen de mogelijkheid moet geven een bezwaar te uiten tegen bepaalde uitgaven. Dit is het gevolg van het ouderlijk gezag dat samen moet worden uitgeoefend.

Als een dergelijk overleg niet mogelijk is, wegens de starre houding van één van de partijen, kan de rechtbank nadien oordelen dat er voldaan is aan de voorwaarde indien de schuld gedwongen wordt uitgevoerd.

Als een ouder niet reageert op een vraag tot overleg, mag de andere ouder zich beroepen op een vermoeden van instemming.

Onredelijk verzet

Een ouder mag geen onredelijk verzet uiten en systematisch elke redelijk verantwoorde buitengewone kost weigeren. Zo is het inmiddels standaard dat middelbare studenten een laptop nodig hebben, die dikwijls via de school kan aangekocht worden. Indien één van de ouders blijft weigeren akkoord te gaan met deze aankoop, kan deze op verzoek van de andere ouder, ontzet worden in zijn recht om inspraak te hebben in de buitengewone kosten.

Indien u zich in een moeilijke financiële bevindt, en uw zoon of dochter wil op kot doch u kan dit niet betalen, kan een weigering om deel te nemen wel gerechtvaardigd zijn. Indien er een geschil is, zal de rechtbank dit steeds individueel beoordelen.

Afrekening

Wij geven u nog graag volgende richtlijnen bij de opmaak van de afrekening inzake buitengewone kosten:

-      Maak een duidelijke genummerde opsomming van de kosten

-      Voeg alle facturen, rekeningen én betalingsbewijzen toe

-      Verwijs per kost naar clausule in de overeenkomst of vonnis

-      Stuur tijdig afrekeningen, bij voorkeur maandelijks

De praktijk wijst uit dat het hanteren van deze richtlijnen het meeste kans op betaling biedt.

 

Indien u nog vragen hebt over afrekening van kosten of geconfronteerd wordt met een ouder die blijft weigeren om te betalen, kan u contact nemen met anmeyfroot@dsda.be of helenedecraene@dsda.be

 

 

 

 

 

Kind laptop