Expertises

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Telkens wanneer iemand schade lijdt, rijst de vraag “wie zal dat betalen?”. Wie is aansprakelijk voor de schade? Wat kan ik vorderen? Gelukkig zijn er verzekeraars en kunnen veel zaken in der minne worden geregeld. De bijstand van een advocaat in deze fase verzekert u ervan dat u niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd.

Het is niet altijd eenvoudig je weg te vinden in het labyrint van verzekeringen: auto, uitbating, na levering, familiale, rechtsbijstand en in de kleine lettertjes van de polissen. Zelfs rechters hebben het daar soms moeilijk mee. Dan is het goed een advocaat te hebben die gespecialiseerd is in de materie van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht en die daarom het oor heeft van de rechtbank.