Expertises

Familierecht

Op vele momenten in het leven kan je geconfronteerd worden met familiale moeilijkheden, van (voor de) geboorte tot (na het) overlijden, van adoptie tot echtscheiding. Op die ogenblikken sta je voor de keuze om een oplossing te zoeken via bemiddeling, overeenkomst of procedure.

Bij DSD advocaten kan je terecht voor bijstand in alle facetten van het personen- en familierecht en het jeugdrecht.

Wat meer info over ...

Echtscheiding

Je wenst een einde te stellen aan je huwelijk maar weet niet hoe dat moet. Contacteer ons en wij adviseren jou over je rechten en plichten en de mogelijkheden om dat te realiseren. 

Wijzigingen na echtscheiding

Is er iets gewijzigd na je echtscheiding waardoor de overeenkomst of vonnis moet herzien worden? Contacteer ons.

Bemiddeling

An Meyfroot is bemiddelaar in familiezaken en kan je begeleiden in het vinden van oplossingen tussen u en uw (ex-)partner.

Verblijfsregeling en onderhoudsregeling voor kinderen

Welke verblijfsregeling wenst u of is in het belang van de kinderen en welke financiële regeling moet daaraan gekoppeld worden? Wij hebben jarenlange ervaring en kunnen met u alle mogelijke scenario's uittekenen.

Vereffening-verdeling

Na of samen met de echtscheiding moet ook uw patrimonium verdeeld worden: woning, auto's, rekeningen, goederen. Wij begeleiden u met het oog op een minnelijke regeling of in een gerechtelijke procedure.

Adoptie

Wenst u iemand te adopteren of zelf geadopteerd te worden? Wij leggen u elke stap uit en begeleiden de aanvraag bij de rechtbank.

Afstamming

Betwisting vaderschap, erkenning vaderschap, ...

(schijn)huwelijk

Een gemengd huwelijk wordt onderworpen aan een onderzoek naar schijnhuwelijk. Wij verlenen bijstand bij het voorafgaandelijk onderzoek en de procedure indien het huwelijk geweigerd wordt.

Onbekwaamheid en bewind

An Meyfroot treedt regelmatig op als bewindvoerder. U kan bij haar terecht met alle vragen of onbekwaamheid en bewind.

Jeugddelinquentie

An Meyfroot en Sofie Deblaere zijn geaccrediteerd jeugdadvocaat en treden regelmatig op voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Problematische opvoedingssituatie

Kinderen kunnen zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden; ook dan verlenen An en Sofie bijstand als jeugdadvocaat.